Connecteer via

Openbare projecten

Woonwijk de “ Lange Lysse “ - Moere-Gistel

Stadsbesturen, gemeentebesturen en bewoners streven naar meer groen in het straatbeeld en hun woonomgeving.

Een groene leefomgeving zorgt voor een betere luchtkwaliteit en bevordert de biodiversiteit.

Daarnaast beseffen we dat planten een positief effect brengen op de fysieke en de mentale gezondheid. Bovendien zorgt groen voor de integratie van de verschillende woonvolumes. Een groen ontwerp brengt de natuur helemaal terug tot aan de gevels van onze gebouwen en zelfs tot aan onze woonkamer.

Bomen zijn de hoofdstructuur in het concept: ze benadrukken de architecturale vormgeving en vormen daarnaast de overgang naar het omringende landschap.

Heesters, hagen, gazons en/of bloemenweiden brengen als nevenstructuren een gezellige en kalmerende meerwaarde in het project.

Met Green Planning houdt u de aandacht op integratie van duurzaam en eenvoudig groen met respect voor de natuur.Want - iedereen houdt meer van groen -.

Bomen zijn werkelijkheid.
Hun bladeren praten werkelijk….
Met woorden veelzeggend en letterloos.
Hun toppen zingen.
Hun stammen zwijgen hoorbaar.
Hun wortels houden van de aarde.
Bij een boom staande moet ik wel ademen als een boom.
Naar een boom ziende zie ik hemel en aarde in elkanders armen.
Want een boom, een boom is een bruiloft.

Hans Andreus.